Tworzenie strony jak pisanie dokumentu

Każdy użytkownik komputera napisał w życiu przynajmniej jeden tekst w edytorze tekstu. Mogło to być zadanie domowe, życiorys, list do znajomego. Korzystał przy tym ze słownika, aby poprawić ewentualne błędy, używał polskich znaków, być może formatował tekst, pogrubiając tytuły lub ważne akapity. Mało kto wie jednak o tym, że również strony internetowe stanowią rodzaj specjalnych dokumentów tekstowych. Tym, co odróżnia je od zwyczajnego tekstu, jest zamieszczenie takiego dokumentu na serwerze i udostępnienie w sieci oraz specjalny język, w którym jest napisany. Język HTLM potrafią odczytywać przeglądarki internetowe, a interpretując zawarte w tekście znaczniki, wyświetlają na ekranie użytkownika stronę internetową dokładnie tak, jak zaplanował jej twórca czy właściciel. Tworzenie stron www przypomina trochę pisanie tekstów. Tak samo wymagana jest tutaj precyzja, dbałość o szczegóły i zamieszczenie potrzebnych znaczników w odpowiednich miejscach. To one wskazują, gdzie ma być nagłówek strony, a gdzie jej część główna, a także pozwalają pogrubić, pochylić czy podświetlić wybrany fragment tekstu. O ile jednak nie każdy edytor tekstu odczyta każdy dokument, to dokumenty HTML są zrozumiałe dla wszystkich przeglądarek, niezależnie od tego, w jakim zakątku świata stoi komputer i jakiej jest marki.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.